3. Stredom platní (VI-,A4,Ae) 17h.
Popis cesty:

3. Stredom platní (VI-,A4,Ae) 17h.
A.Belica, I.Koller, 7.a 8.8.1974,
1.opakovanie:poliaci leto 1981,
2.opakovanie:P.Jackovič, E.Velič, 15.7.1982

Materiál: 25 skôb (najmä tenké), 10 špeciálnych skôb,2 nity.