10. Petríková cesta J stena (V, A1, OS:6+/7-) 3 h.
Popis cesty:

10. Petríková cesta J stena (V, A1, OS:6+/7-) 3 h.
M. Legutky, V. Petrík, 15. 9. 1968, 1 miesto A1
2. M. Pelc, M. Zuščák, jún 1969
3. F. Adamík, J. Bílek, V. Slimák 5. 7. 1969
4. K.Balkovský, M. Schauhuber 31. 8. 1969
1. OS: R. Nemec, M. Krasnanský, 24. 10. 2019, 6+/7-
Zima: M. Čičko, V. Petrík 29. 4. 1969
10a. Joščík, J. Osif, 28. 12. 1971, vrcholový variant zžava.(V-)
V. Svoboda, M. Smutný, 13. 3. 1972