6. Čihulov pilier (V, A1,RP V+ ) 4h.
Popis cesty:

6. Čihulov pilier (V, A1,RP V+ ) 4h.
J. Čihula, W. Ginzel, 3. 9.1962,
Pôvodná klasifikácia bola uvedená ako V/A1 ale bez opisu, pravdepodobne ide skôr o miesto v hornej previslej veži, ako dole.

E.Vališová, J.Čapek, 29. 8.1973 (prvý opis a schéma - časopis KS 1974).
Po publikácii schémy, kde sa obliezajú previslé pasáže sa cesta v súčasnosti lezie v klasifikácii V+.

M. Šestina - fototopo a foto

Fototopo

Foto 1 dĺžka
Foto 2 dĺžka
Foto 3 dĺžka
Foto 5 dĺžka
Foto 7 dĺžka