1. Ľavým krajným vhĺbením (V) 4h.
Popis cesty:

1. Ľavým krajným vhĺbením (V) 4h.
S. Samuhel, Ľ Vestenický 27.7.1961

Ľavým, najkrajnejším vhlbením steny na západný hrebeň a vrchol. - Kuloárom Nižného Kačacieho sedla asi 50 m. k miestu, kde sa rozvetvuje. Na sedlo sa ide vľavo. Vpravo je komínovitá puklina, ktorou vedie náš výstup. Cez prvý previs zľava po platni pomocou skób, pod jej okrajom prekrok do pukliny a do výklenku. Odtiaľ cez previs a 10 m. stienkou na sutinovú lávku, ktorá sa končí v jaskynke. Z jaskynky pod strechou doprava na hladkú platňu a ňou pod ďalší previs. Prvý ťažký úsek. Previs obchádzame sprava. Nad ním sa začína menej strmý žľab, ním tri dlžky lana, po 20-tich metroch priamo cez dva menšie previsy až pod previsnutý prah, utvorený z dvoch výklenkov. Cez spodný priamo, horným sprava pomocou skoby, druhý ťažký úsek. Ďalej 40 m. žľabom k jeho rozvetveniu. Pravou vetvou, veľký peevis obídeme po stene vpravo 50 m. do výraznej štrbiny, za prvou vežou v hrebeni.