9. S. Bernadzikiewicz, A. Kenar (III) 3h.
Popis cesty:

9. S. Bernadzikiewicz, A. Kenar (III) 3h.
S. Bernadzikiewicz, A. Kenar, 3. 8.1930

Ľavou polovicou na západný hrebeň a na západný vrchol. V tejto stene západného vrcholu vidíme dve rebrá, z ktorých ľavé sa nad sutinou láme strmou stenou. Táto stena je ohraničená sprava veľkými, trávou prestúpenými platňami, vrúbenými opäť po pravej strane oblúkom previsov. Výstup smeruje v podstate po tomto ľavom rebre. Nástup kúsok vpravo od miesta, kde skaly najd'alej vybiehajú do sutiny v doline. Spočiatku priamo hore, potom stále blízko horného okraja spominaných, trávou prerastených platní, priečne ďoľava na sedielko ľavého rebra. Rebro sa nad nami strmo dvíha, vľavo od neho vedie hlboký kuloár. Ním niekoľko desiatok krokov hore, potom doprava na stupeň v rebre, ktorý je už nad jeho výšvihom. Znovu do ľavého boku rebra a cez stienky a zárezy k odštiepenému balvanu. Od neho priamo hore na rebro a po hrane na západný hrebeň. Niekoľko metrov po ňom na západný vrchol.

Variant v Bernadzikiewiczovej ceste. (V) - Markantný kuloár v hornej časti steny je ohraničený rebrom, po ktorom vlastne pokračuje cesta prvých lezcov. Nevybočíme na spomínané rebro, ale pokračujeme ďalej v kuloári cez jeho prahy. Posledné dva z nich sú mierne previsnuté, neobyčajne ťažké; cez ne na západný hrebeň a ním na západný vrchol. . L. Pavlán - P. Rožek, 22. VIII. 1959.