16. Gibasova cesta
Popis cesty:

16. Gibasova cesta ?
Gibas a spol. s kým, kedy?

Cesta začína vžavo od stoku vody. Bližšie informácie o dažšom smere, a podrobnosti nie sú zatiaž známe.