1. Do Papirusovej štrbiny (III) 1h.
Popis cesty:

1. Do Papirusovej štrbiny (III) 1h.
J. Chmielowski, Z. Klemensiewicz, W. Kulczynski, M. Swiercz, 15. 8. 1911, 1. zima: J. Psotka, Z. Zibrín, 20. 4. 1956 Info: AP I/1, K/2005

Komínom, ktorý spadá dolu zo štrbiny. - 30 m. žľabom hore až po zúženie, kde je žľab prehradený veľkým balvanom, ktorý obchádzame vľavo. Ďalej komínom, 6 m., vzpieraním hore, potom po lište na platni vpravo. Cez hladkú stienku, zase späť do komína nad vklinený balvan. Nad nami sa komín rozvidluje. Pravou trhlinou cez previs, potom na rebro a cezeň kúsok hore, dalej doľava na stupeň v ľavej trhline tesne nad veľkým previsom: 10 metrov plochou trhlinou na štrbinu.