8. Prostredné vhĺbenie (V-) 3h.
Popis cesty:

8. Prostredné vhĺbenie (V-) 3h.
O. Zibrínová, J. Žebraková, 16.8.1956, 2. leto: A. Babinska, M. Babinski, F. Obstarczyk, 24.8.1957, (tento prelez bol mylne uvádzaný ako prvovýstup, nevedelo sa o prvovýstupe Zibrínovej a Žebrakovej)

Nástup komínom vpravo od Motykovej cesty v smere vľavo od trojuholníkového previsu. Viď cestu číslo 10. Hore komínom 60 m. Najprv II potom IV. pod vklínené balvany tvoriace neveľké previsky. Odtiaľ Alebo: 1.(IV) Pravou stienkou na dobrý stupeň 2m. hore a späť do komína pod druhé previsky, Alebo 2.(V-) Priamo hore cez previsky a ďalej komínom (IV) pod druhé previsky. Cez ne hore (V-) a ďalej Alebo: 1.(IV+) Traverz vpravo niekoľko metrov po platni do kúta ohraničeného z pravej strany pravým pilierom. Rovno hore kútom alebo jeho pravou stienkou až pod neveľký previs. Alebo: 2.(V-) Niekoľko metrov šikmo vľavo cez stupne do 15m. kúta, ktorý leží v predĺžení spodného komína. Hore kútom pod previsy.Pod prevismi traverz vpravo po nepevných blokoch (IV) na malú poličku pod veľkou platňou. Krok dole na rímsu a potom Alebo: 1. rímsou za zalomenie platne a znovu trochu dole na ostrie rebierka, ním 2m. hore na dobré stanovište. Alebo: 2. z rímsy na vyššie položenú rímso a z nej na dobré stanovisko.Potom hore kútom ohraničeným pravým pilierom už spomínanom vyššie pod neveľký previs. Spod previsu (V-) buď cez pravú stranu kúta hore na ľahší terén, alebo traverz vľavo po platni a potom hore na ľahší terén. Odtiaľ šikmo vľavo 70 m.(II) na vrchol Čiernej kopy a hrebeňom doľava na vrchol. Pekná exponovaná cesta.