2. Cesta pre Lukáša (VI) 3-4h.
Popis cesty:

2. Cesta pre Lukáša (VI) 3 - 4h.
M.Bobovčák, I.Franková, M.Medvec 25.6.2005
1.opakovanie:M. a R. Peťo 6.8.2005

Info a popis: Cesta vedie výraznou trhlinou priamo v spádnici Malého Dračieho zuba. Previslú bariéru nad diagonálnu rampu (cesta č.4) prekonávame od trhliny sprava - najťažšie miesto (VI). Veľmi pekná cesta v pevnej skale.
Materiál:dve skoby V a U, sada friendov.
V ceste sú osadené nity-krátke spity na 2 a 3 stanovišti a medzi 3 a 4 stanovišťom v položenej platni pod vrcholovou vežičkou. Podľa doporučenia metodickej komisie Jamesu sú tieto spity nebezpečné, doporučujeme ich použiť len na doistenie stanovišťa a v prípade zlanenia doistiť zlanovacie stanovištia vlastným istením až do výmeny nitov. Prvé zlanenie cez slučku žlabom Nižného Dračieho zárezu a doľava pod spomínanú vežičku Malého Dračieho Zuba. 15 metrov ľahkým terénom (II) po položenej platni k spomínanému nitu. Upozornenie: Pre členitosť steny možnosť seknutia lana!

Variant priamo platňou z 2 stanovišťa
Z.Morávek, M.Morávkova, 29.6.2009
V platni V+, v hornej časti IV+

2a.Variant "Smoczy Pazur - Dračí pazúr" (V) 4h.
A. Śmiałkowski, A. Knapik, P. Leśnicki. 3.9.2008 (Pozri aj cestu 6.)
Popis SK: Cestou pre Lukáša na druhé stanovište (nit-spit). Odtiaľ traverz doľava po platni a rampe so suťou až pod veľký komín. Komínom-krušivým žliabkom 20 m. dohora (V) ,zlé istenie (vhodné sú skoby). Žliabok ďalej prechádza v puklinu - platňami z jej ľavej strany (IV) v pevnej skale asi 20 m. do žlabu spadajúceho z Nižného Dračieho zárezu. Žlabom asi 50m (II) pod ľahký prah, ktorý prelezieme z ľavej strany (III). Vľavo od Dračieho zárezu skalami po ľavej strane hrebeňa na vrchol Veľkého Dračieho zubu (60m, III, miesto IV)

Popis PL: Do 2 stanowiska zgodnie z drogą nr.2 poprowadzoną w VI.2005. Na stanowisku spit. Od tego miejsca w lewo do dużej płaśni z gruzem. Z niej do pierwszego komina po prawej. Kominem tym, a w zasadzie kruchą rynną, do góry na wprost jakieś 20m (V), problemy z asekuracją (przydatne haki). Dalej rynna przechodzi w rysę. Płytami z jej lewej strony (IV) w litej skale jakieś 20m do żlebu spadającego z przełęczy pomiędzy Małym a Wielkim Smoczym Zębem - Nizni Dracy Zarez. Żlebem około 50m (II) pod łatwy próg. Próg pokonany od lewej (III), skąd na lewo od przełęczy skałami po lewej stronie grani Wielkiego Smoczego Zębu, na wierzchołek 60m (III, miejsce IV)