1. Ľavou časťou steny žlabom (IV) 1,5 h.
Popis cesty:

1. Ľavou časťou steny žlabom (IV) 1,5 h.
R. Donáth, S. Motyka, Š. Zamkovský, 12. 8. 1933 Info AP-V/č.44 , K-643 Zima: J.Dej, J. Sawicki 20. 4. 1956, dole sneh, vrcholová časť skala.

Popis AP: Málo strmým JZ úbočím vystúpime do výrazného žľabu vo vlastnej stene. Tiahne sa šikmo doľava hore, vpravo od neho sú platňovité previsy, vľavo skalno - trávnatý chrbát. Po tomto chrbte asi 35 metrov k výraznému vhĺbeniu v žlabe na sutinovú plošinku. Ďalej niekoľko metrov šikmo doprava a traverz previsnutou lávkou, do ďalšej schodnejšej časti žlabu. Ďalej šikmo doprava skalnatým pásom a potom priamo hore sutinovými žliabkami a roklinami v smere vrcholu. štítové stienky sú z pevnej a členitej skaly.