2. Prostriedkom steny zárezom - Velička (VI) 3 h.
Popis cesty:

2. Prostriedkom steny zárezom - Veličkov kút (VI) 3 h.
O. Petřvalská, O. Veličková, A. Petřvalský, J. Velička, 11.8.1952, info: AP-V/45, K-644
Zima: Kotásek, J. Velička, 5.3.1955, skalný výstup

Opis cesty a topo Zdeněk Morávek 2020: Výstup vedie zďaleka viditeľným veľkým zárezom, ktorý spadá z vrcholu Malej Dračej hlavy, vo veľmi dobrej skale s veľmi peknými lezeckými usekmi. Vstup do steny je v spádnici veľkého bieleho previsu, vpravo od ústia veľkého žľabu kde vedie Motykova cesta (č.1). Zárezom uzatvoreným z oboch strán hladkými platňami hore 60m po zvrásnených platniach, štand stará smyčka (IV). Ďalej 10m až pod previs. Cez previs zľava a chytovatou platňou nad ním doprava a rovno špárou na ľavý okraj trávnatých plošín prichádzajúcich z pravej strany, 30m IV+. Vľavo nad nami je veľký previs. Hore 10 m, keď nám cestu prehradí šikmo vľavo smerujúci previs, lezieme po hladkej platni (5 skôb, VI) do miesta, kde je previs čiastočne prerušený. Odtiaľ hore (V), 4m hore vpravo cez platňu s dobrými chytmi, kde je dobrý štand (25m). Zárezom mierne vľavo a chytovatou platňou mierne vpravo (IV-) do malého kútu (skoba). Kútom hore (V+) do veľkého zárezu a ním 15m do miesta, kde je pravá stena zárezu porušená špárkou. Pozdĺž špárky po dobrých chytoch (IV) na pilierik nad malými bielymi prevismi. Z pilierika rebierkom na sutinovú policu (IV), kde je štand (celá dĺžka 50m). Odtiaľ zárezom, komínom (IV) a zárezom pod previs. Cez previs zľava hore až do miesta kde vpravo smeruje rímsa. Rímsou 5 m vpravo na štand (IV, celá dĺžka 60m). Potom priamo hore cez dobre vrstvené skaly a previsnuté bloky na vrchol (IV, 40m).
Pre zostup je možné využiť štandy v ceste Drag'on'line. Zlanenie - zhruba po každých 30m sú 2 nity zo zlaňovacími krúžkami.

Historický popis AP (nepresnosti):Výstup vedie zďaleka viditeľným veľkým zárezom, ktorý spadá z vrcholu Malej Dračej hlavy. Vstup do steny je spod malých bielych previsov, vpravo od ústia veľkého žlabu kde vedie Motykova cesta (č.1). Zárezom uzatvoreným z oboch strán hladkými platňami hore 60m po zvrásnených platniach až pod previs. Cez previs na ľavý okraj trávnatých plošín prchádzajúcich z pravej strany. Vľavo nad nami je veľký previs. Hore 10 m. , keď nám cestu prehradí šikmo vľavo smerujúci previs, lezieme po hladkej platni do miesta kde je previs čiastočne prerušený. Odtiaľ hore, kúsok vpravo cez platne s dobrými chytmi. Ďalej tri metre vľavo na krátke rebierko a komínom 7 m. na sutinovú plošinu. Z plošiny 30 m. zárezom pod previs. Cez previs hore až do miesta . kde vpravo smeruje rímsa. Rímsou 5 m. vpravo, potom priamo hore cez dobre vrstvené skaly a previsnuté bloky na vrchol.