1. Terasa Ganku (I)
Popis cesty:

1.Terasa Ganku - Rumanova Terasa (I) 30min.
E.Dubke,6.7.1904
Info: AP-V/63

Priečne cez terasu ganku.Zo SZ Gankovej štrbiny kus dole až na Terasu Ganku a ďalej stále ňou smerom na Rumanove sedlo.