2. Vrcholovou stienkou zľava (II-III)
Popis cesty:

2.Vrcholovou stienkou zľava (II-III)
W.Ostrowski, S.Siedlecki, 25.8.1944
Info: AP-V/64

Časťou vrcholovej steny Veľkého Ganku.Stienka je obrátená k žliabku spadajúcemu z Prostrednej Gankovej štrbiny.Zdola žliabkom a bezprostredne pre jeho vyústením na štrbinu doprava do vrcholovej stienky, stienkou ľahko hore k vrcholu, niekoľko metrov vľavo od štítu.