3. Západný pilier (V) 3h.
Popis cesty:

3.Západný pilier (V) 3h.
J.Brandobur, F.Kele st.,A.Puškáš, 30.8.1950
Zima:J.Kielkowski, A.Uznański, 23.4.1968
Info: AP-V/65

Výstup veľmi pekný, vzdušný, v pevnej skale; Vstup na pilier je 30 metrov vpravo od komína spadajúceho z Prostrednej Gankovej štrbiny. 60 metrov po dobrých záchytoch priamo hore v smere odstávajúceho balvana. Nad ním traverz doprava 5 metrov a priamo hore cez previsnutú stienku. Nasleduje ďalší previs. Cezeň a mierne vľavo v smere piliera na trávnaté stanovište, 20 metrov. Stienkou a platňami, a nakoniec traverzom doľava na plošinu na pilieri na začiatok prvého výšvihu (Sem možno aj ľahšie variantom-cesta č.4). Priamo hore komínikom a stienkou na plošinu pod druhým výšvihom piliera, 30 metrov. Odtiaľ hore a ostrím cez stienku na pravú stranu piliera, dobré stanovište. Ďalej policou za pilierom 10 metrov na jej koniec na plošinu. Z nej výšvihom 30 metrov na plošinu pod posledným výšvihom piliera. Tu traverz 8 metrov a 4 metre priamo hore zárezom, potom traverz s návratom na ostrie piliera, na plošinu pod skalami, 25 metrov. Členitým terénom na ostrie, odkiaľ ešte 60 metrov na vrchol Veľkého Ganku.
Fototopo