7. Napriamujúci variant Motyku (V)
Popis cesty:

7.Napriamujúci variant Motyku (V)
I.Gálfy, I.Urbanovič, 6.7.1952
Info: AP-V/68

V prostrednej časti Motykovej cesty, z miesta kde odbočuje doprava, pokračujeme priamo hore zárezom až pod previs. Ním hore a mierne doprava do žliabku, ktorým nadviažeme pod vrcholom opäť na Motykovu cestu.