8. Variant Motyku na Z pilier (V)
Popis cesty:

8.Variant Motyku na Z pilier (V)
J.Koršala, L.Šedivý, 28.7.1963
Info: AP-V/71

Po prekonaní previsu vo variante (cesta č.7) možno pretraverzovať doľava na západný pilier už v jeho hornej polovici.