1. Stanislawského cesta ľavou časťou (IV) 3h.
Popis cesty:

1. Stanislawského cesta ľavou časťou (IV) 3h.
J.Gnojek, W.Stanislawski 30.7.1930 1.zima: Arnet,L.Kratochvíl marec 1959. Info:APIV/16, KII/966

Popis: Z terasy pod štítovou stenou trochu doprava k výraznému kuloáru, ktorý vedie šikmo doprava. Ním až do miesta kde z neho vybieha trhlina. Touto priamo hore k rímse, ktorá je pokračovaním trhliny. Na jej konci hore cez platne na začiatok komína (Stanovište). Komínom 20m hore a traverz doľava na plošinku v rebre. Hranou rebra 20m hore. traverz doľava do ďalšieho komína (Stanovište) a ním hore cez previs na ľahké stupne a oblúkom späť na rebro. Z neho po lávke do prvého komína a 20m, hore na výhodnú terasu (Stanovište). Žliabkom 30m doprava k výraznému balvanu. Pokračujem žliabkom 40m až na jeho koniec, pod vrcholovú stenu. Tu vybieha hore niekoľko trhlín. Doprava cez hladkú platňu a balvanmi na hranu rebra. Rebrom na vrchol Gerlachovského štítu.