3. Kupczykova cesta (V-VI) 3-5h.
Popis cesty:

3. Kupczykova cesta (V-VI) 3-5h.
W.Birkenmajer,J.K.Dorawski,K.Kupczyk,J.A.Szczepanski, 7.7.1930.
Zima: R.Kuchař, B.Svatoš, 21.3.1953
Info:APIV/17, KII/967.

Z najnižšieho bodu lávky na začiatku vlastnej steny ešte kúsok lávkou vpravo ; dostaneme sa z pravej strany na ľavú z dvoch ostrôh, schádzajúcich zo steny, a na objavujúci sa skalný pilier bezprostredne vpravo od často vysneženého žľabu tiahnúceho sa šikmo vpravo hore. Ľavou stenou piliera po peknej platňovitej skale už nad dnom žľabu až do výšky, kde sa žľab končí pod kolmými stenami. Tu priamo hore vybiehajú kolmé trhliny, kúsok vpravo od nich je zárez a ešte viac vpravo ďalši úsek nášho piliera.
Odtiaľ : Alebo (ľahšie) : skalami piliera (nejdeme až do zárezu) vpravo na hranu a ňou hore v expozícii do komínika, ktorým na ďalší úsek piliera na plošinku. Alebo (V) : Hore spomínaným zárezom priamo na plošinku. Nad plošinkou sa črtajú v stene dve platňovité depresie : pravá je nedostupným zárezom a ľavá, dosť výrazná, veľmi strmá, komínovitým žlabom. Z plošinky traverz vpravo do tohto žľabu a jeho dnom na výhodný stupeň, nad ktorým žľab prechádza v previsnutý 8-metrový zárez. Zárezom hore (ľavá časť veľmi vytláča a pravú tvorí hladká, veľmi strmá platňa) - horných 6 metrov VI až VI+, na ploché stanovište z pravej strany. Zo stanovišťa oblúkom vľavo a 10 metrov hore žľabom doprava na nový stupeň, odkiaľ vybieha nový žlab. Doprava od tohto žľabu začínajúcou sa skalnou policou (15 metrov IV) pod previs nad žľabom. Cez previs (V) na ľahší terén. Ním priamo hore, prejdúc ešte jeden nevýrazný ťažší žliabok, na pravý, S okraj vodorovného štítového hrebeňa, ktorým vľavo ešte 150 krokov na vrchol. Veľmi pekná cesta.

Fotopo s variantom cez cestu Drlík Orolín - A3 miesto, free prelez VI+ zaslali poľskí lezci pri preleze 13.9.2020, M. Zygma (lead), Szymon Podosek + Andrzej Ficek (lead), Ania Cichon

Fototopo

Variant v hornej časti. Cez Gerlachovský kút (cesta 8) a na hranu,
Zuzana Kroutilova, Krystian Loret 17.08.2019, OS, 5h. "kútom a po cca. 15-20 metroch traverz doprava na hranu, potom hranou IV na štand na exponovanej poličke... ".

Fototopo variant