4. Mátray - Rybanský (V+).
Popis cesty:

4. Mátray - Rybanský (V+). J.Mátray,J.Rybanský 18.8.1963 Info:WHP12/1663, KII/969

Cesta vedie paralelne s pravým pilierom východnej steny. Nastupuje stienkami vystupujúcimi v žavej časti žžabu do Gerlachovského sedla a sprava od nástupovej rampy ostatných ciest.