8.Gálfy-Koreň (IV-V) 2,5h.
Popis cesty:

8.Gálfy-Koreň (IV-V) 2,5h.
I.Gálfy, J.Koreň, 18.9.1953
Info:AP/I-27

Do nástupu sa dostaneme roklinou, ktorá spadá medzi Jastrabou vežou a Jastrabím zubom a vedie do Jastrabej štrbiny. Rokľou stále priamo hore, až táto prechádza v komín. Komínom hore až na trávnaté stupne. Odtiaľ priamo do platňovej stienky, na ktorej je krátky zárez. Zárezom hore, potom šikmo doľava k nápadne červeno-žltej platni, viditeľnej už z trávnatých stupov. Na pravej strane platne vidíme zárez. Cez zárez priamo hore až na úplne hladký traverz. Dva metre doprava a hore na trávnatý stupeň pod kolmou stienkou. Stále priamo hore prídeme na trávniky, odkiaľ tri dľžky lana na vrchol.