9.Hefty-Komarnicky (III) 3,5h.
Popis cesty:

9.Hefty-Komarnicky (III) 3,5h.
G.A.Hefty, G.Komarnicki, 17.8.1902
Info:AP/I-25

Od Zeleného plesa hore k ústiu rokliny, ktorá vedie medzi Jastrabou vežou a Jastrabím zubom. Roklinou do jej polovice, kde sa rozširuje. Tu pred sehou vidíme tmavosfarbenú časť juhovýchodnej steny. Odtiaľ z rokliny doľava a po plochých stupňoch a úzkom trávnatom páse hore. Ešte kúsok doľava, potom priamo hore na široké, trávou a kosodrevinou porastené lávky, ktoré sa tiahnu pod červenou hladkou stenou. Po lávkach stále tesne pod čelnú stenu, šikmo doľava na hranu, ktorá čelnú stenu ohraničuje zľava. Cez hranu a traverz ešte niekoľko krokov doľava po komín. 10 metrov komínom hore. Asi 3 metre pod horným koncom komína po lište niekoľko metrov doľava za roh steny. Za ním sa tiahne medzi vlastným masívom veže a kulisovite vysunutou čelnou stenou šikmo doprava strmý kuloár. Vstupujeme doň nad jeho spodným zrázom. Kuloárom až na veľTkú, trávou porastenú kazatelňu, odkiaľ vedie trávnatý pás až na východný hrebeň. Z kazateľne dĺžku lana po plochej stene priamo hore. Potom znova dĺžku lana oblúkom doprava hore cez strmé, trávou prestúpené stupne k trsu kosodreviny, dobre viditeľnému už od kazateľne. Kus po tráve doľava, potom po skalnej hrane, vedúcej niečo napravo, na sutinu pod vrcholom a zakrátko k najvyššiemu bodu.