14. Predný Javorový hrb (IV,WI 4+)
Popis cesty:

14. Predný Javorový hrb (IV,WI 4+)
D. Kopold, T. Karas 11.12.2009, 6 dĺžok