14. Komín návratov (V-) 12h.
Popis cesty:

14. Komín návratov (V-) 12h.
P.Dieška, J.Hazucha, L.Páleníček 19.3.1972 2.zima:L.Horka, B.Kadlčík, 7.-8.3.1974; 1.leto:M.Schauhuber, Tkáčik, 9.8.1972 Spodná časť Komína návratov do kotla Jurgovského rebríka je z časti totožná s variantom 1. zimného priestupu S steny Prostrednej Javorovej veže (M. Bernard, J. Chalecki viď Prostredná Jav. veža ) poznámka: W. Paryski uvádza bez podrobností priestup vrcholovým žlabom do sedla (21.8.1955, M.Karpinski, J.Zarebski)