1. Ľavou časťou na Z vrchol (III,hore I) 2h.
Popis cesty:

1. Ľavou časťou na Z vrchol (III,hore I) 2h.
A.Grosz, B.Palencsár, A.Wiegandt, O.Zuber, 10.10.1920,
Zima: M.Cikánek, V.Vaculín, J.Slováček, O Valečka, 8.4.1955
Info:AP3/74, K2/1378

Ľavou hornou časťou steny na západný vrchol.Spočiatku vystupujeme žľabom, ktorý vedie na Javorovú škáru, asi do jeho polovice.Tesne nad jeho štvrtým previsom doprava na lávku a po nej asi 100 m. doprava za roh steny. Tu strmými stupňami a trhlinami šikmo doľava na rebro vpravo od rokliny. Trávnatou lávkou doľava na dno rokliny. Najprv po stupňoch po ľavej strane rokliny a potom roklinou hore na chrbát vedľajšieho rebra, pri ktorom sa roklina končí. Odtiaľ priamo hore na západný vrchol, alebo po šikmom páse doprava na Javorovú štrbinu.