2. Roklinou do Javorovej škáry (III) 1h.
Popis cesty:

2. Roklinou do Javorovej škáry (III) 1h.
R. Antoníček, Antoníčková, Forejtník, Grois, O.Lásková, M.Macků, Ruchovská, 24.2.1956
info:AP3/97

V dolnej časti po skalách priamo hore, dobré záchyty. Vyššie, v rokline nie je sneh, cez štyri previsy, ktoré vytvárajú vklinené balvany. Spodný je najťažší, podobný klenbe. Zliezame ho buď pravým kútom, alebo ho obchádzame vpravo. Štvrtý prekonáme vzpieraním. Priamo nad ním sa roklina rozširuje, nakoniec je zúžená v komín a ústí do štrbiny.