3. Lukáč - Rapoš (IV) 2h.
Popis cesty:

3. Lukáč - Rapoš (IV) 2h.
J.Lukáč, A.Rapoš, 23.6.1951
info: AP3/79, K2/1379

Výstup vedie zásadne medzi žžabom, ktorý spadá z Javorovej škáry a výstupovou cestou Sawicki-Zamkovský, vychadzajúc tak na rampu. Komínom asi 25m. hore a ďalej traverzom po úzkej rímse dožava. Potom na hranu komína a ďalej po šikmej platni s uvožneným balvanom a cezeň na dvojmetrový výšvih. Ďalej priamo hore v dobre členenej stene asi 50 m., kde sa cesta spojí s výstupom Sawicki-Zamkovský a ďalej výstupom Grósza.