4. Sawicki - Zamkovský (IV) 3h.
Popis cesty:

4. Sawicki - Zamkovský (IV) 3h.
J.Sawicki, Š.Zamkovský, 29.8.1932
AP3/75, K2/1380

Ľavou dolnou i hornou časťou steny na západný vrchol. Vpravo od ústia rokliny, zbiehajúcej z Javorovej škáry je vrytý do steny hlboký komínik, od ktorého vpravo vystupuje výrazný plochý chrbát. Nástup je pri vhĺbení v pravých stenách chrbta, asi, 50m. vľavo od Motykovho komina. Po chrbte asi 50m. priamo hore a potom strmými skalnými lávkami kúsok vľavo, na horný koniec spomínaného komínika. Ďalej trhlinami v predĺžení komínika a nakoniec ľahkým terénom na lávku blízko ústia rokliny. Z lávky priamo cez prah rokliny a ňou ďalej ako pri Grószovej ceste.