6. Prostriedkom na Z vrchol (V) 3h.
Popis cesty:

6. Prostriedkom na Z vrchol (V) 3h.
Z.Bretová, B.Karasová, J.Mašek, L.Vodháněl, 5.8.1951
info: AP3/81, K2/1381

Výstup vedie v zásade na akomsi dosť výraznom rebre medzi výstupom v dolnej časti steny Sawického-Zamkovského a komínom Motyku, zatiaľ čo v hornej časti, a to od rampy, ide z pravej strany od Grószovej cesty na západný vrchol.