7. Motykov komín (IV) 2,5h.
Popis cesty:

7. Motykov komín (IV) 2,5h.
Z. Brüll, S. Motyka, Š. Zamkovský, 30. 9. 1934, info:AP3/77, K2/1382 1.zima:M.Jaškovský, J.Velička, 18.4.1956

Asi 100 m. vpravo od rokliny, ktorá spadá z Javorovej škáry, vedie hore kolmý komín. Nástup je vpravo od komína. Pravou stenou 20 m. hore, potom niekoľko metrov doprava a na trávnatú lávku na hrane rebra vpravo od komína. Po hrane strmo 30 m. hore na trávnatú plošinu. Tu doľava do komína. Komínom, štyri previsy, obchádzame vľavo na štrbinku, pri hornom konci komína. Tu sa tiahne sutinová lávka, po ktorej sa dostaneme do výstupovej cesty hlavným žľabom. Z-lávky doľava a plochým žľabom hore na menej strmý terén a cez stupne a balvany priamo hore na západný vrchol.