9. Pravým rebrom na Z vrchol (IV) 2h.
Popis cesty:

9. Pravým rebrom na Z vrchol (IV) 2h.
T.Orlowski, A.Puškáš, W.Žulawski, 25.7.1953, info:AP3/84, K2/1383

Cesta vedie stále rebrom, ktoré ohraničuje centrálny žľab. Skalnatým rebrom porasteným trávou, niekoľko desiatok metrov pod jeho výšvih. Odtiaľ hore asi 50 m. stenou výšvihu, miestami veľmi ťažké, na menej strmú časť rebra. Ním hore na biele platne. Tu sa stretávame s výstupom v centrálnom žľabe a ním na malé sedielko poza vežičku, spomínanú v starom opise. Ďalej ostrím rebra cez ľahký terén, kde vstupuje do steny. V predĺžení priameho smeru cesty úzkym komínovitým zárezom na sutinovú plošinu pod západným vrcholom Javorového štítu. Z tejto plošiny alebo priamo na západný vrchol, alebo šikmo doprava na východný vrchol.