10. Hlavným žľabom (II-III) 2h.
Popis cesty:

10. Hlavným žľabom (II-III) 2h.
K.L.Horn, J.Serényi, 26.8.1911, info: AP3/73, K2/1384, 1.zima: S.K.Zaremba, 29.12.1930
1.zlyžovanie: V.Tatarka, 6.4.1986

Hlavným žľabom steny smerujúcim na Javorovú štrbinu a na východný vrchol. Prostriedkom steny vedú doľava hore dve rovnobežné rokliny. Ľavá, hlbšia, udáva smer výstupu. Najprv 25m. po trávou porastených skalách šikmo doľava hore, potom po úzkej lávke doprava do rokliny. Hladký schod nad nami obídeme oblúkom doľava, dôjdeme k jaskyni v rokline. Ďalší hladký schod znova obídeme vľavo. Nad ním je rozsiahla sutinová plošina v rokline. Z horného konca plošiny po nevýraznej lávke doľava na rebro vľavo od rokliny. Po ňom v trávnato-skalnatom a potom plochom teréne hore. Vyššie vyčnieva z rebra veža, ktorú obchádzame vľavo. Ďalej po rebre a potom po trávnatých stupňoch priamo hore na sutinovú lávku. Po nej doprava naspäť do veľkej sutinovej rokliny. Roklinou hore, nepríjemné, a od jej ústia do štítovej zlomiskovej terasy. Žľab sa končí v Javorovej štrbine. Buď priamo na štrbinu, alebo kúsok žliabkom najprv vpravo, potom doľava na východný vrchol.