13. Kvasničkova cesta (IV-V) 4h.
Popis cesty:

13. Kvasničkova cesta (IV-V) 4h.
V.Fronc, J.Kvasnička, J.Puobiš, F.Ždiarsky, 9.8.1950, info:AP3/78
1.zima:J.Kaprál, M.Bobovčák, 23.1.1981
2.zima:V.Tatarka, J.Jurečka, 17. 1. 1988 pekná zimná cesta, ľad 60°

Výstup je rovnobežný s výstupom hlavného žľabu, ktorý ohraničuje z pravej strany markantný pilier.Nástup od sutinoviska k pravému okraju plytkého žľabu s červenkastými skalami. Po nich dĺžku lana, potom traverz doľava a cez hladké šindlovité platne, dlžka lana, na previsnutý schod. Cez schod traverz doľava na šikmú terasu a po stene vľavo hore na šikmý balkónik. Odtiaľto po trávnatých stupňoch pod previsnutú stenu. Na naklonenej platni traverz vpravo na dno komínovito zúženého žľabu a ním niekoľko metrov hore. Ďalej niekoľko dĺžok lana, priamo hore striedavo po ľavej strane a po dne žľabu, mokré a lámavé záchyty, až pod biely odštep, zďaleka viditeľný. Tu sa žľab delí na tri vetvy. Držíme sa ľavej, do ktorej traverzujeme cez mokré, lámavé skaly. Ďalej po trávnatých stupňoch, previs popri stene, vľavo hore na šikmú trávnatú lávku. Strmým, lámavým komínom na lávku, po nej traverz doľava pod stenu rebra. Odtiaľto vidno dobre do hlavného žľabu. Stupňami najprv vpravo, potom vľavo vystúpime na plošinku rebra. Z plošinky vľavo dobrými záchytmi na vrchol rebra. Po hrane hrebeňa, ktorý sa končí strechovitými schodmi. Po nich pod mokré stupne. Cez ne vpravo na sutinovisko terasy. Lámavá, mokrá skala, šindlovito vrstvené bloky, exponované, celkove zlé istenie.