17. Krupitzerov komín (V) 4h.
Popis cesty:

17. Krupitzerov komín (V) 4h.
Z.Brüll, A. Krupitzer, J.Novák, J.Lux, Z.Lux, T.Rundfeld, J.Ullmann, M.Winternitz, 14.7.1930, info:AP3/76, K2/1388,
1.zima: B.Hoftych, J.Novák, M.Turek, 3.4.1956

Ajhľa Puškášov štýl: Krupitzerovým komínom na júhovýchodný chrbát a juhovýchodný vrchol. - Túto časť steny pretína hlboký komín, ktorý sa dolu rozširuje v roklinu. Roklina sa nad sutinou doliny láme. Skala komína je belavá. Komín treba rozlišovať od druhého komína vľavo, ktorý zaniká v stene. Nástup je kúsok vľavo od spádnice spomínanej rolkliny. Po stupňoch asi 5m. hore pod strmiace steny a potom prechd doprava do rokliny. Prekročíme ju a lezieme 10m. priamo hore, exponované, na trávnaté miesto. Odtiaľ 10 m. ľahko roklinou, potom komínom, v ktorý sa roklinka zužuje. Po 10 metroch je v komíne preves, ktorý zliezame vľavo. Ďalší previs 15 m., zdoláme priamo. Komín sa stále zužuje. Tretí previs prekonáme prechodom doľava na hranu komína. Nad previsom v komíne je trávnatá plošinka. Cez previs možno prejsť priamo. Nebezpečné pre trávu nad previsom. Po 15 metroch ďalší previs, cezeň, alebo vpravo, alebo vľavo. Tu znova komín, úzky kolmý a mokrý. Na jeho ľavej strane je do pravého uhla odštiepená platňa z kolmej platne. Pod touto platňou prechod 10 m. doľava po veľmi naklonenej, štvrť metra širokej plošine. Z konca plošiny zostup na trávnatú lávku, asi jeden a pol metra pod priechod a po lávke doľava. Na konci lávky 10 m. ľahko šikmo doprava hore a okolo asi 70 m. kolmej stienky. Vo výške jej vrchnej hrany prechod doprava. Najprv cez ostrú hranu balvana, za ktorým je koryto asi 2m. dlhé. Odtiaľ hore na hranu balvana a na hranu kolmej steny s puklinou širokou asi 10 cm. Nad puklinou je kolmá, asi dvojmetrová stena s nepatrným záchytom, ktorý umožňuje zdolanie prechodu, 4 m. dlhý, ťažký a exponovaný. Týmto prechodom obchádzame spomínaný kolmý a mokrý komín. Teraz 5 m. priamo hore na širokú, doprava idúcu lávku. Na jej konci je kamenná terasa pod pod úplným previsom. Odtiaľ vpravo okolo hrany výklenku po lávke a pohodlne asi 8 m. po schodoch hore. Komín, ktorý odtiaľ vedie doľava, previsnutý a mokrý, je vľavo. Lezieme vpravo asi 5 m. hore, na pozdĺžne rozbrázdenú platňu. Po nej asi 6 m. hore, veľmi ťažko a exponovane. Potom dlhý krok doprava na ľahší terén. Asi po 7 m. trávnatá plošina. Odtiaľ 5 m. hore k výklenku pod 15 m. previs a cezeň. Nad nami vyčnieva skala podobná rohu. Ďalší krok doľava, potom druhý, dlhý krok, opierajúc sa chrbtom o stenu. Vytiahneme sa hore na spomínaný roh, neobyčajne ťažko, exponovane ďalej ľahko asi 40 m. hore k jaskynke z balvanov už na okraji, štítovej terasy.