19. Cez platne (V) 3h.
Popis cesty:

19. Cez platne (V) 3h.
J. Mašek, L. Vodháněl, leto 1950
popis:A.Rapoš, K.Zlatník, 8.7.1951
1. zima: M.Jaškovský, J.Velička, 19.4.1956 info: AP3/80, K2/1389

Nástup je vpravo od Krupitzerovho komína, asi 80 m. v kolmej stene, ktorou sa tiahnu dva hladké kúty. Nástup v ľavom kúte cez dva previsy, neobyčajne ťažko, ktoré zliezame vľavo 50 m. Potom prechod do pravého kúta a ním 50 m. hore, neobyčajne ťažko, cez voľné skaly na trávnatý balkónik pod veľmi strmou časťou pravého kúta. Odtiaľ traverz späť do ľavého kúta, kde je nad nami 50 m. vysoký úzky komín, v dolnej časti previsnutý. Pod začiatkom komína trhlinou na skalnú lávku doľava a po nej zas vľavo na hranu po hladkých skalách nad komín. Potom komínom priamo, veľmi ťažko. Ďalej nad komínom hore na hranu a ňou vedľa výstupu Krupitzera, cez previsnuté skaly pod platňu. Pomocou živého rebríka na platňu a po nej do hornej časti výstupu Krupitzera. Ním ľahko na vrcholovú plošinu a na štít.