34. Capan (VI, A2)
Popis cesty:

34. Capan (VI, A2)
A. Haršány, M. Zemko , 7. - 8. 10. 2005 Info: Jamesák 2006/01
Cesta je vlastne variantom do ciest Mašek a Jojo v spodnej časti.