3. SV rebro (III) 2,5h.
Popis cesty:

3. SV rebro (III) 2,5h.
J.Andráši, K.Skřipský, L.Szabó 2.8.1949

Nástup na rebre, ktoré zabieha do sutinového poľa vľavo od žľabu spadajúceho z Javorovej škáry. Priamo hore rebrom do sedielka. Rebro sa skrúca doľava. Po ňom cez voľné balvany a menšie výšvihy. Na pravú stranu veľká expozícia do severnej steny. Ďalej po hrane rebra cez tri 15 m. výšvihy, z ktorých prvý a tretí obchádzame sprava. Pozor na lámavé kamene! Rebro sa opäť skrúca, ale doprava. Cez trávnaté miesta, kým sa rebro nerzdvojuje. Pridržiavame sa pravej strany. Po 60 m. dosiahneme ústie cesty Stanislawského zo severnej steny. Ďalej po rebre na vrchol. Lámavá skala.