4. Stanislawského cesta (V) 5h.
Popis cesty:

4. Stanislawského cesta (V) 5h.
J.Gnojek, W.Stanislawski 1.8.1930 1.zima J.Brandobur, K.Cerman, F.Kele, B.Svatoš, 3.4.1953

Komínovitou trhlinou asi 25 m. priamo hore pod previs. Previs zliezame vpravo, neobyčajne ťažko, potom prechod doľava naspäť do komína. Jeho dnom ďalej hore, potom plochou trhlinou, v ktorú komín prechádza, po 20 m. na plošinu vpravo. V predĺžení trhliny sa tiahne priamo hore ďalšia hlboká trhlina. Touto ťažko po 20 m. na plošinu nad vklineným balvanom. Stadeto dnom komína, ktorý je vystlaný machom, 18 m. priamo hore na skalnatú plošinu, kde sa komín končí. Niekoľko metrov priamo hore, potom doprava na trávnaté a sutinové stupne nad veľkými balvanmi. Stadeto po vysokých stupňoch doľava do kúta, pod strmými skalami, lámavé, potom doprava cez strmú stienku, veľmi ťažké, ešte niekoľko metrov hore cez balvany a na veľkú sutinovú plošinu vo vnútri obrovského plochého zárezu. Dno zárezu je zavalené balvanmi. Cez ne 25 m. priamo hore pod previsnutú stienku, ktorou sa začína horná časť zárezu. Trhlinou, ktorá je utvorená z balvanov vľavo, od stienky hore, potom dlhým krokom na stupeň nad spomínanú previsnutú stienku. Stadeto dnom zárezu 20 m., najťažší úsek cesty, na plošinu vpravo. Tu sa zárez končí. Z plošiny prejdeme doľava cez kývavé balvany na rebierko, ktoré prekročíme doprava, a po obrovskej tabuli z veľkých strmých platní, serpentínami, stále bližšie ich zlomov po 60 m. na hranu severovýchodného rebra, ktoré vybieha priamo na vrchol. Po hrane rebra 160 m. priamo hore, výšvih rebra zliezame trochu v ľavej strane a ostatných 120 m. lezieme po hrane až na vrchol.