5. Komarnického cesta (IV) 4h.
Popis cesty:

5. Komarnického cesta (IV) 4h.
G.Komarnicky, R.Komarnicky 13.8.1911 1.zima M. Bernadt, Z.Grabowski, M.Zietkiewicz, 21.–22.4.1961

Najnižšia ostroha severovýchodného rebra tvorí so severnou stenou vhĺbenie, z ktorého sa tiahne hore plytký žľab smerom k západnej plochej veži v rebre. Pod skalami rebra, odvrátenými k vhĺbeniu, po sutine hore a pod horným kútom vhĺbenia, obyčajne sneh, vľavo do skál. Po sutinových lávkach šikmo doprava hore. Okolo rohu doprava a po platniach najprv priamo hore, potom doprava na dno do veľmi úzkeho žľabu. Hneď prechod doľava, potom zasa kúsok hore na rovnú plošinu v žľabe. Žľab, ktorým teraz vystupujeme, sa skoro zužuje v trhlinu. Trhlinou kúsok hore, potom po platniach doprava na sutinu. Odtiaľ strmo doprava po lámavej, trávnatej a skalnej lávke a okolo rohu steny na ďalšiu sutinovú plošinku, ktorá leží vo vhĺbení steny. Ďalej na trávnaté rebro, ktoré vrúbi vhĺbenie sprava. Po rebre hore, kým sa stráca v stene, vpravo je červený výlom v skalách, a potom šikmo doľava po stúpajúcej lávke na ďalšie rebro, na opačnej strane tohto plochého žľabu. Teraz lezieme po pravej strane rebra, potom doprava na ešte ďalej ležiace rebro. Toto prekročíme doprava a dôjdeme do kotla so sutinou. Kotlom kúsok dolu, potom vodorovne na západ smerom ku skalnému valu z červenkastých skál. Na druhej strane prejdeme žľab, spodné pokračovanie obrovského komína, medzi hladkou konečnou stenou a pilierom vpravo od steny, prejdeme hranu piliera a dôjdeme na lávku, ktorá leží šikmo doprava hore v západnej strane piliera. Lávka je pred koncom prerušená zlomom. Pred zlomom niekoľko metrov po stene hore na naklonenú rímsu a po nej doľava až na koniec. Krátkou trhlinou priamo hore na vodorovnú lištu, ktorá nás vyvedie doprava na sutinovú terasu vo vhĺbení steny. Stadeto traverz, ťažko, ďalej doprava za roh a potom priamo hore na chrbát rebra, veľmi ťažko. Pri tomto rebre sa dlhá lávka, po ktorej sme šli až k zlomu, končí. Rebrom dve dĺžky lana hore, potom po lávke doľava do úzkeho žľabu. Vpravo sa rebro vežovite čnie do výšky. Teraz žľabom hore, potom jeho pravou vetvou, ktorá čoskoro prechádza v krátky, veľmi ťažký komím. Hneď nad komínom uzatvára žľab mohutný vklinený balvan. Tesne nad ním sa presunieme cez platňu doprava a dosiahneme chrbát rebra už nad jeho výšvihom. Pod skalami rebra vodorovne doľava, nad koncom komína, na sutinovú terasu a z nej po voľných balvanoch najprv šikmo doprava, potom po stupňoch zase šikmo hore na juhozápadný hrebeň, asi 20 m. vpravo od západného konca vodorovného vrcholového hrebeňa. Miestami lámavá skala a tráva. Nebezpečné.