6. Puškášov variant Komarnického (IV) 2,15h.
Popis cesty:

6. Puškášov variant Komarnického (IV) 2,15h.
A.Puškáš 2. 8.1949

Napriamujúci variant v ceste Komarnického, v hornej časti steny. - Prídeme do najväčšieho vhĺbenia steny. Odtiaľ nie doľava na rebro, ale doprava do druhého vhĺbenia, do ktorého sa znižuje Komarnického cesta. Stadeto sa priamo hore tiahne komín, ktorým vystúpime cez jeden výšvih po veľmi rozlámaných skalách do miesta, kde začína pôvodná cesta smerovať na juhozápadný hrebeň.