8. Slámova cesta stredom steny (VI) 5h.
Popis cesty:

8. Slámova cesta stredom steny (VI) 5h.
J.Mužák, J.Sláma 16.7.1951 1.zima:J.Kertész, P.Plašil, 22.4.1962

Nástup je 30 - 40 m. od miesta, kde stena najnižšie spadá do sutiny, do snehovej trhliny. Krátkym pilierom na odtláčajúcu rímsu a po nej niekoľko metrov doprava na široké, dobré stanovište. Niekoľko metrov hore a ďalej traverz doprava po trávnatej, odtláčajúcej rímse ku krátkemu zárezu, ktorý tvorí mokrý pilierik. Cez mokrý previsnutý pilierik sprava doľava na šikmú platňu. Odtiaľ šikmo doľava a hore niekoľko dĺžok lana. Pridržiavame sa stále zárezu v prostriedku steny. Ďalej širokým sutinovým žľabom cez mokré skalky pod kompaktnú vrcholovú stenu, ktorá má v pravej časti obrovskú hladkú platňu, viditeľnú zdola. Ideme po jej ľavej strane priamo hore. Potom kúsok doprava, až sa dostaneme nad platňu. Odtiaľ väčšinou previsnutou stenou, zárezmi a platňami na vrchol.