11. Klimkov komín (V) 6h.
Popis cesty:

11. Klimkov komín (V) 6h.
J.Hajdukiewicz, Z.Nesseltuch, J.Sawicki 17.-18.7.1939 1.zima: J.Kertész, F.Skopík, 2.-4.4.1962 Výstup do Zadného Javorového sedla

Dnom komína niekoľko metrov pod jeho prvý výšvih. Ďalej vpravo pod jeho strmú stienku a ďalej traverz vpravo k bloku na istenie. Ďalej traverzujeme vľavo do komína ponad jeho prvý výšvih. Komínom, ktorý prechádza v strmý a lámavý žľab, asi 5 dĺžok lana, pod jeho druhý výšvih. Teraz nasleduje asi 30 m. traverz vpravo po výhodnej lávke na skalnú kazateľňu. Z nej 20 m. šikmo vľavo a hore pod čierne strmé stienky. Ďalej traverzujeme vľavo mierne dolu cez dve odchýlené vežičky a vstúpime do komína. Ten dosiahneme nad jeho druhým výšvihom v mieste, kde tvorí malú sutinovú plošinku. Z nej hore cez nízky prah a ďalej dnom komína asi 15 m. Teraz do ľavej steny komína, po nej, čiastačne vzpieraním, na nízky a dlhý výklenok, vystlaný nízkym sutinoviskom, už nad tretím výšvihom komína, veľmi ťažko. Z výklenku vystúpime a ďalej lezieme na jeho pravú stienku. Potom vodorovný traverz na nachýlených stupoch za odtláčajúcim rebrom, neobyčajne ťažko, a ďalej kúsok hore trávnatý stupeň. Pokračujeme trávnatou 3 m. lištou pod vytláčajúcu platňu, odkiaľ zostúpime kúsok do platňovitého zárezu. Ním niekoľko metrov hore na strmú trávnatú plošinku pod prevismi. Z plošinky 2 m. hore po skalných stupňoch a ďalej 6 m. traverz pod vytláčajúcimi prevismi, veľmi ťažko, do komína nad jeho tretím výšvihom. Komínom 2 dĺžky lana pod nasledujúci výšvih. Teraz vpravo na sklonené platne a traverzom vľavo k 2 m. skalnému stĺpu. Z neho vľavo do komína nad jeho štvrtý výšvih. Pravou stenou komína 20 m. pod veľké voľné bloky, ktoré vytvárajú malý tunel. Prekonávajúc bloky na ľavej strane vychádzame na sedlo.