3. Prostriedkom steny (V) 2 h.
Popis cesty:

3. Prostriedkom steny (V) 2 h.
I. Gálfy, J. Poliak, 13. 6. 1954

AP/118, stredom steny vidíme tiahnu sa zárez. Začiatok vedie malým komí-nikom, ktorý sa hneď stráca. Asi po 10 m lezenia traverz doprava, potom asi 3 m hore a spä dožava do vhĺbenia. Vhĺbenie je jasne viditežné. Ním až na hrebeň.