16. Wortgottes (OS VI) 3h.
Popis cesty:

16. Wortgottes (OS VI) 3 hod.
Daniel Pipien, Maciej Bogdan. 27.10.2019

1 dl. 50m V+, 2 dl. 30m VI, 3 dl. 20m V+.
Opis: Z veľkého bloku pod stenou, mierne doprava do kútika idúceho kolmo hore. Kútikom (V-) vyššie(V +) na miesto, kde vľavo začína úzka polica so zhlukmi trávy. Policou traverz doľava asi 5 m. Prejdite k skosenému komíniku a asi ešte 2 m na pohodlný štand.Zo štandu ľahko hore a traverz do komínika (V). Komínik prechádza do cca 10m. kolmého kútika - kľúčové miesto cesty (VI).Do trhliny sa hodia frendy č.2 a 3.Platňa vľavo je mierne položená so stupňami na začiatku. Po prelezení trhliny a položenej platne nad ňou štand po ľavej strane. Odtiaľ je možné prejsť doľava šikmým kútikom niekoľko metrov do cesty Groń-Kijowski. My sme pokračovali vpravo na veľký blok ku komínu vedúcemu k vrcholu, Komín sme prekonali komínovou technikou (V+). Nad ním popukaná vrcholová stienka obtiažnosti do IV. Dobrá skala, sem tam mach. Na 1. a 2. štande zanechaná skoba a 2. štande skoba so slučkou. Zlenenie z vrcholu v spádnici Gálfyho cesty: 2x40m.
Pozn. Názov Wortgottes je odvodený od nemeckého: Slovo božie - rovnomenné pomenovanie ako bane na železnú rudu v Malej Morawke neďaleko od Pradeda v čechách.

Foto z cesty FB
Report v PL