12. Výzva koze (VI) 6h
Popis cesty:

12. Výzva koze (VI) 6h
M. Slivka, J. a A. Haršány, z HK Skoba Trnava 21. 4. 2011, 7 dĺžok,
lezené možno aj skôr, pozri nižšie.
1. PL priestup: Alicja a Artur Paszczak, A. Pieprzycki, 17. 8. 2011
Hodnotenie z priestupu: nie veľmi atraktívna dolná časť, pekný pilier hore.
Prvá dĺžka VI, druhá VI-, pilier V+.
V tejto časti steny chýba popis ciest z 80 rokov:
Ľubkin úsmev, A. Formánek - D. Pusztay, Výstup vedie v strednej časti platňou medzi cestami 7 a 12.
Právě jsem se vrátil z hradu, A. Formánek - D. Pusztay - Pravdepodobne líniou identickou s cestou 12.
Cesty pravdepodobne neboli nikde publikované aj podľa autorov, napriek tomu ak by mal niekto z lezcov bližšie informácie prípadne schému, prosíme o zaslanie.