10. Čierny pilier (IV)
Popis cesty:

10. Čierny pilier (IV)
E. Bobačičová, V. Tatarka, 5. 7. 1975
Nápadným čierným pilierom vžavo od Požského komína. Bližšie podrobnosti nie sú známe.