2. Posledný komín (V+,A1) 4 hod.
Popis cesty:

2. Posledný komín (V+,A1) 4 hod.
J.Beneš, J.Krížo, 17.9.1976 .
1.voľné prelezenie: podľa nákresu prvovýstupcov cesta asi nemá voľné prelezenie. .
Technické miesto vo 4. dÍžke možno obísť voľne zľava: P.Greksák, A.Formánek 10.8.1983 (V+).

2a. Variant doľava: Cesta výrazným kútom a škárou vpravo od "Posledného komína", podrobnosti, nie sú známe.(V-).