4. Kopejkový pilier (V,AO RP:5+) 4h.
Popis cesty:

4. Kopejkový pilier (V,AO RP:5+) 4h.
Z.Drlík, L.Páleníček, 7.4.1972 1. zima: ??? 1.rp Š.Bednár - J.Hyžný, 19.7.1980, 5+