8. Stanislawského /Orlowského/ cesta (V) 2,5h.
Popis cesty:

8. Stanislawského /Orlowského/ cesta (V) 2,5h.
A.Kenar, A.Stanecki, W.Stanislawski, 8.8.1929
Variant T.Orlowski, S.Siedlecki, 31.7.1945
1.zima:J.Sláma a K. Skřipský, 18.3.1953

V literatúre je táto cesta opisovaná ako Orlowského cesta avšak Orlowski urobil len variant s traverzovaním smerom do cesty č.4 a na hranu steny. V skutočnosti je to pôvodný Stanislawského výstup, ktorý smeruje viac hore. Výstup označovaný ako Stanislawského cesta je prvovýstup A. Puškáša a spol, ktorý považoval túto cestu mylne za Stanislawského výstup. info: WHP21:3188 a 3190. Vstup do skál je v spádnici steny vo výraznom kúte. Kútom asi dve dĺžky lana hore. V miestach, kde sa kút končí, šikmo doprava traverz cez previsnutú stienku 4 metre na lahší terén. Priamo hore 20 metrov pod previs a cezeň asi 10 metrov priamo na ľahkú lávku. Z lávky vhĺbením šikmo doľava hore na ďalšiu veľkú lávku. Vhĺbenie-kút i naďalej pokračuje až pod vrchol, kde mizne. Z lávky prekonávame výšvih kúta po ľavom ostrí, potom pokračujeme kútom až pod platňu, kde sa kút končí. Po pravej hrane platne hore do jej polovice, potom doľava asi 2 metre a trhlinou v platni priamo hore na jej horný koniec. Tu znova traverz 4 metre do ľava do rozlámaného žlabu a ním krátko na sedielko za vežičkou. Odtiaľ doprava ľahkými skalami na SZ hrebeň a po hrebeni na blizky vrchol.