11. Čierny pilier (V+,A3,RP:8-) 8-10h.
Popis cesty:

11. Čierny pilier (V+,A3, RP:8-) 8-10h.
(cesta na pamiatku expedície Peru 1970) I.Dieška, P.Pochylý, 12.7.1970
1.RP: E.Velič, J. Adámek
1.zima: ???

Vpravo od výrazného skalného útvaru Z steny - Hokejky sa tiahne stenou výrazný pilier. Hore je čierny, štíhly, s ostro ohraničenou hlavou. Smerom nadol sú obrysy plochšie a bezvýraznejšie, skala bledšia a žltá, miestami s vypadanými prevismi. Výstup vedie zo začiatku vľavo od spádnice hlavy piliera, neskôr stredom. Vstup do skál je v pravom výraznom vhĺbení, tesne vpravo od nástupu do hokejky. Vhĺbením a menšími stienkami dve dĺžky lana priamo hore na stanovište pod prevismi a kútmi na skalné police. Po pravej strane okraj veľkej platne zakončuje previsy. Z políc mierne vpravo cez previs do kúta (Al) a ním hore. Na konci mierne doľava na stanovište ku skalným blokom (15m.). Odtiaľ šikmo doprava cez platničku do kúta a ním priamo hore (A2, A3) i cez previs (A3). Nad previsom obídeme ťažké skaly doľava a s návratom vpravo prídeme na stanovište k blokom (35 m.). Zo stanovišťa cez malý výšvih do čiernej škáry, ktorou mierne vpravo hore na police vedúce zo stredu steny, od Kríža. Policou doprava obídeme výšvih a cez platničku vľavo do zárezu na ďalšie stanovište pod novým výšvihom (40 m.). Ďalej cez dva previsky (A2, A3) doprava na platňu na nevýrazné rebierko. Ním kúsok hore a ostro vľavo na ďalšiu platňu a zárezom v nej na stanovište pod previsnutým schodom hlavy piliera (30 m.). Priamo hore kútmi (A2, A3) na police s nebezpečne naukladanými blokmi. Po polici vpravo až za hranu a ďalej mierne šikmo doľava na vrchol hlavy piliera (40 m.). Ďalej zárezom a ľahšími skalami dĺžku lana hore do vhľbenia a ďalej ako Birkenmajerova cesta do lievika a na vrchol.