23. Motykov variant (IV+,V) 1,5h.
Popis cesty:

23. Motykov variant (IV+,V) 1,5h.
Motykov variant do Birkenmajera S.Motyka, J.Sawicky, Z.Brull, Š.Zamkovský, 26.7.1932 2.leto: K.Hensch, F.Banyász, S.Lux, J.Wein, 18.9.1932 Praktický prístup pod Žlté plamene a cesty 15-18.

Nástup je kúsok vľavo od spádnice charakteristických žltých škvŕn, asi 100 m. vľavo nad nástupom výstupu č.22. Asi 10 m. priamo hore, potom traverz doprava šikmo až pod vlhký, hore previsnutý komínik. Jeho hornú časť obídeme po pravom chrbte. Dosiahneme pohodlné ploché stupne pod 15 m., skoro kolmou stienkou. Jej pravá polovica je z platní, ľavá je členitá a hore sa končí previsom. Nad tento z ľavej strany. Ďalej komínikom 10 m. na výhodné stupne, potom ešte ľahšie lávkou doprava pod veľké Žlté plamene.